Reangloy
0
$0.00
0
សម្រាយរឿង លក់គុយទាវចាប់បីសាច Uncanny Counter

Uncanny Counter គឺជាខ្សែរភាពយន្តភាគកូរ៉េបែបវិរៈបុរសកុំចាត់បីសាច ដោយមានថាពលពីសេសពីដៃគូរដែលអាចអោយពួកគេធ្វើការដាស់នៅវិញ្ញាណបីសាចដើម្បីជួយដល់ប្រលឹងអយុត្តិធ៌មដែលត្រូវវិញ្ញាណបីសាចស្រួបយកទៅ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X